הצעות דידקטיות

הצעות דידקטיות א . שאלות מנחות לדיון במסגרת קורס אקדמי iinnn mrrr . 1 DIQIT ' N ^ i ! 1 ni : קראו את המשלים , ( המופיעים בעמ' ( 194-193 " החמור שחשבוהו לאריה , " "החמור הנושא פסל , " "החמור המשבח את גורלו של הסוס , " "החמור שהתחפש לצולע והזאב . " דונו בשאלות הבאות : - כיצד מעוצב החמור במשלים אלה ? את - אילו מאפיינים בדמות החמור תואמים הסטריאוטיפ השלילי שלו , ואילו תואמים את הסטריאוטיפ החיובי שלו ? אילו אופוזיציות סטריאוטיפיות בין בעלי חיים שונים מרומזות כאן ? - אילו מבין המשלים הללו מוכרים לכם ? האם המשלים המוכרים לכם הם אלה המציגים את דמותו של החמור על פי הסטריאוטיפ השלילי או החיובי ? - מה יש בכך כדי ללמד אותנו על תפקידה של המסורת הספרותית בשימור מאפיינים סטריאוטיפיים של בעלי חיים ?  אל הספר
מכון מופ"ת