סיכום: עיצוב החמור בספרות הילדים

סיכום : עיצוב החמור בספרות הילדים ספרות הילדים משופעת בדמויות בעלי חיים , שהפכו לאחד מן הסממנים המרכזיים שלה . בחינת דמותו של החמור בספרות הילדים ממחישה את דרכי ההתפתחות של תופעה זו : השימוש כספרות העממית כבסיס לספרות הילדים המודרנית , וההתמודדות של ספרות הילדים עם הדימויים המסורתיים של בעלי החיים בספרות העממית תוך התאמתם לצרכיה . ספרות הילדים ספגה את הסטריאוטיפ התרבותי המנמיך של החמור שהתגבש בתרבות ובספרות של ימי הביניים והמשיכה לעשות בו שימוש . אך בו בזמן ניכר המאמץ לצאת כנגד התדמית השלילית של החמור ולעצב אותו כבעל חיים חביב , ובעיקר - חכם . התוצאה היא ריבוי של טקסטים לילדים שבהם החמורים מתפקדים כדמויות חיוביות , שמקצתן תוארו לעיל . על אלה ניתן להוסיף טקסטים רבים לילדים שבהם החמורים הם דמויות חיוביות , או לפחות כאלה המעוררות את הזדהות הקורא : החמור איה בפל הדלכ ( מילן , c 119261 1988 רכן החמורים בפלטרל לאני ( חימנז , , ( 1972 בחמורלה המוריק ! והמורון ( בורלא , ( 1974 ובירמיהו ואבן הפלאים ( סטייג , . ( 2001 מדוע מציגה ספרות הילדים שוב ושוב את הסטריאוטיפ החיובי של החמור ? הדבר נובע מהמ...  אל הספר
מכון מופ"ת