החמור הטיפש והנחות: תולדות הסטריאוטיפ השלילי של החמור במשלי העולם העתיק

החמור הטיפש והנחות : תולדות הסטריאוטיפ השלילי של החמור במשלי העולם העתיק החמור מופיע ברבים ממשלי יוון העתיקה של איזופוס . האם הזיהוי של החמור כסמל הטיפשות - מקורו כאן ? נראה , כי סברה זו נכונה באופן חלקי בלבד . הנה דוגמה למשל שבו החמור מופיע דווקא כתכסיסן : החמור שהתחפש לצולע והזאב חמור אחד רעה באפר . הרגיש בזאב מתקדם לעברו ועשה עצמו צולע . כשנגש אליו הזאב ושאלו לסיבת צליעתו , ענהו , כי דרך על קוץ בעברו על משוכה , וביקש ממנו שיחלוץ קודם את הקוץ , ואחר כך יטרפהו , ולא ידקור הקוץ את פיו . נענה הזאב לחמור והרים את רגלו של זה , כשכל רעתו נתונה לפרסה . באותו רגע בעט החמור בפיו של הזאב והפיל את כל שיניו . אמר הזאב כשהוא נתון בצרה : 'אכן , ראוי אני למה שבא עליי ! מה באתי לעסוק באומנות הרפואה , בעור שאבי לימדני את מלאכת הקצבים . ' ! ( שפאן , ( 44 : 1960 מאירך גיסא , ידועים יותר הם המשלים של איזופוס שבהם אכן מתאפיין החמור ברהב ובטיפשות : החמור שחשבוהו לאריה חמור אחד לבש עור של ארי ונראה כארי בעיני כול , עד שארם ובהמה ברחו מפניו . אולם כשנשבה הרוח התרומם העור והחמור התערטל . מיד רצו אליו הכול וה...  אל הספר
מכון מופ"ת