נספחים

נספחים נסכ'ח - 1 הםיג'ור coon r נספח - 2 מתוך הסיפור "ברק , הסייח' נספח - 3 הבונה : ציור של פועל בארץ ישראל Zeichnung von Bernhard Gelbart , Hamburg ( 15 Jahrc ) Der "Boneh" - Ein Erbauer Eres Israels ה"בונה" פועל בארץ ישראל , ציור מאת ברנרד גלברט , המבורג ( בן ( 15 מתוך אסופת הטקסטים של הזרם הציוני Land forjageud , 7 , 1936  אל הספר
מכון מופ"ת