ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה nnipn כהן , גרדה . ( 1995 ) ילדה מאוהבת . תל-אביב : ספרית פועלים . כהן , גרדה . ( 2000 ) מחדרה ח 1 ך . תל-אכיכ : ספרית פועלים . שמאלי , אליעזר . ( 1933 ) מללדתנל.- ארם ובהמה . ירושלים : הלשכה הראשית של ה"קרן הקימת לישראל , " ותל-אביכ : אמנות . Bildern von Heinz Wallenberg . Berlin : Erich Reiss Verlag . Geschichten aus dem neuen Paldstina . Mit neun ganzseitigen Smolly , Elieser ( 1 934 / 35 ) . DerRetter von Chula . Jiidische Jugend- Kurt Loewenstein . Berlin : Jiidische Rundschau . Land der Jugend . Das Buch der Kinder-Rundschau . 1936 . Hrsg . Jugendbuch . Berlin : Kedem . Bohm , Salo , ( 1935 ) . Helden der Kwuzah . Ein jiidisches מעיתונות התקופה Seite der Jugend . Blatter des Bundes Deutsch-jiidischer Jugend - 28 . 10 . 1938 . Berlin . Kinder-Rundschau . Beilage der "Jiidischen Rundschau"A . \ 0 . 1 933 1938 . Berlin . Kinderblatt . Beilage derC . V .-Zeitung . I Marz 1934-22 September Berlin . - Beilage der C . V .-Zeitung . 4 Januar 1934 - 23 Mai 1935 . Dnpnn אופק , ...  אל הספר
מכון מופ"ת