הצעות דידקטיות

הצעות דידקטיות . 1 דיון השוואת בין הספרים ( האוטוביוגרפיים ) לטקסטים הסיפוריים בכתבי העת ( הציוני והמרכזי 15 ( הערות הבהרה : ההשוואה נועדה , מצד אחד , לחדד את ההבדלים בין תפיסות העולם השונות , ומצד שני , להבחין בין תפיסות שניסו המבוגרים להנחיל לילדים בעת המשבר עצמו לבין שחזורו של סיפור חייהם של אותם ילדים במבט עצמי לאחור . בניסוח השאלות להלן - כל האמור בתוך סוגריים מסולסלים מיועד למורים בלבד , כאפשרות להכוונה של הדיון . התייחסו לשאלות שלפניכם , על פי הסעיפים : א . זמן הכתיבה - גרדה כהן כתבה את האוטוביוגרפיות שלה בימינו . מה יכולה להיות ההשפעה של ידיעת השואה על אופן הצגת הדברים בדיעבד ?  אל הספר
מכון מופ"ת