חלק שני טקסטים לילדים יהודים בגרמניה הנאצית מול טקסטים עכשוויים מאת הילדים של אז

חלק שני טקסטים לילדים יהודיםבגרמ ניה הנאציתמול טקסטים עכשוויים מאת הילדים של אז בחלק זה של הפרק נערכת השוואה בין שתי קבוצות טקסטים : האחת - שני הטקסטים מימי הרייך השלישי שנכתבו לילדים יהודים בגרמניה , שנדונו בחלק הראשון של פרק זה ; השנייה - שני טקסטים שנכתבו בימינו על ידי מי שהיוו את קהל היעד באותן שנים . הכוונה לשני ספריה של גרדה כהן : ילרה מאוהבת ( 1995 ) ומהזירה חילך . ( 2000 ) שני הספרים הללו ( ודומיהם ) מייצגים טקסטים אוטוביוגרפיים , שמבוגרים בני זמננו - שהיו ילדים ובני נוער בגרמניה בתקופת הרייך השלישי - כותבים עבור ילדים ובני נוער של זמננו . מחברים אלה היו קהל היעד של הטקסטים , שכתבו המבוגרים היהודים בגרמניה בשנים , 1938-1933 כגון הטקסטים שנדונו בחלקו הראשון של הפרק . בחינת האוטוביוגרפיות בנות זמננו מאפשרת לבחון את השינויים שחלו אצל הדור היהודי הצעיר ( הקורא המשוער ) בעקבות תפיסת השלטון ב1933- בגרמניה - במבט לאחור . השוואת הטקסטים מאפשרת גם השוואה בין סוגים שונים של כתיבה בטקסטים מתקופות שונות , המתייחסים לאותו פרק זמן היסטורי , לאותן חוויות , ולנמענים בני אותו גיל . אוטוביוגרפיו...  אל הספר
מכון מופ"ת