הצעות דידקטיות

הצעות דידקטיות . 1 דיון mno השוואה ראשונית בין התרגומים של שני טקסטים - "עלייה" ו"שוליית האופה הקטן - '' הראשון של הזרם הציוני והשני של הזרם המרכזי -ליברלי , ודיון חופשי בדמיון ובשוני ביניהם , תוך התייחסות לקהל יעד משוער . אם יתעורר צורך , אפשר לקדם את הדיון באמצעות הענקת מידע על התקופה , על הכותבים , על הטקסטים ועל הקוראים המשוערים . . 2 דיון מונחה בכל טקסט בנפרד ( בעקבות הדיון הפתוח או במקומו ) הערות דידקטיות : לפני הקריאה בטקסט מומלץ להעניק לסטודנטים רקע על התקופה , על הזרם הציוני ועל הזרם המרכזי-ליברלי , על הכותבים ועל הקוראים . במהלך הדיון יש לנתב את התשובות לשאלות המובאות להלן אל עבר הקוראים המשוערים , על רקע התקופה והנסיבות . הערת הבהרה : בניסוח השאלות להלן - כל האמור בתוך סוגריים מסולסלים מיועד למורים בלבד , כאפשרות להכוונה של הדיון . התייחסו לשאלות שלפניכם על פי הסעיפים -.הטקסט הציוני '' - עלייה" א . הכותרת - כותרת הסיפור אינה מוזכרת במהלכו . מדוע הוענקה דווקא כותרת זו לטקסט ? האם הייתה לה לדעתכם השפעה על אופן קריאתו  אל הספר
מכון מופ"ת