סיכום: טקסטים לילדים יהודים בגרמניה

סיכום : טקסטים לילדים יהודים בגרמניה קשה להסיק מסקנות מבוססות בנוגע להתקבלותם של הספרים וכתבי העת שראו אור בשנים 1938-1933 בקרב הקוראים היהודים הצעירים בגרמניה . קשה גם לאמוד את מידת השפעתם על גיבוש העמדות אצל הילדים ובני הנוער היהודים בגרמניה של תקופת הרייך השלישי . כיוון שאין בידינו נתונים על העדפות הקוראים לפני , 1933 לא נוכל לעמוד על השינוי שחל או לא חל בהעדפותיהם . אבל מהתבטאויותיהם של מחנכים יהודים , כמו גם מתוך מאמרים שנכתבו אודות ספרות הילדים והנוער היהודית , עולה כי לפני עליית המשטר הנאצי העדיפו צעירים יהודים דווקא ספרים שתוכנם לא-יהודי . ( Glasenapp & Nagei 1996 : 158 ) מכל מקום המכנה המשותף של הטקסטים שנועדו לילדים ולבני נוער יהודים בגרמניה היה הניסיון המודע לעזור לקוראים הצעירים לגבש זהות יהודית גאה ולטפח אותה כתהליך חיובי של בחירה מרצון . בדרך של עיצוב תחושת שייכות לעם היהודי ביקשו הכותבים להשרות על הקוראים תחושת יציבות ואופטימיות , להסיח את דעתם מן המצוקה ולמלא את החללים שנפערו אצלם כתוצאה מן המשבר . ואולם , במקביל למגמה המובהקת של גיבוש תפיסת זהות חדשה , עולה מן הטקסטים ...  אל הספר
מכון מופ"ת