הקדמה

הקדמה % זה עוסק בכתיבה ספרותית לילדים בזמן של שבר תרבותי וקיומי עמוק / בתקופת הרייך השלישי , בין השנים 1933 ( עם עליית המפלגה הנאצית לשלטון ) ו1938- ( השנה שבה חדלו להתקיים מרבית הוצאות הספרים היהודיות בגרמניה . ( ספרות הילדים שיועדה לילדים יהודים בגרמניה ניסתה לתת מענה למגוון של בעיות ולמגוון של צרכים שהעמידה העת ההיא : ראשית , היא ביקשה להציג דרכים להבנת הנסיבות החדשות ובד בבד להציע לקורא הצעיר דרכי התמודדות עם אותן נסיבות ; שנית , היא ניסתה למלא את הזמן שהתפנה מפעילות חברתית , בכך שהציעה מפלט מפני המציאות הקשה וגם שימשה חלופה לספרות הילדים הלא-יהודית של התקופה ( לבנת , . ( Glasenapp & Nagel , 1996 ; 2003 / 7 לק 7 הראשון של הפרק יבדוק את האופן שבו ביקשה יהדות גרמניה לעצב בשנות השלושים , באמצעות הטקסט הספרותי , דגם של נער יהודי שיהווה מודל להזדהות ולחיקוי לקוראים - ילדים ובני נוער יהודים בגרמניה . דגם זה גובש תוך ניסיון להתמודד עם המציאות שנוצרה לאחר עלייתה של המפלגה הנאציונל-סוציאליסטית לשלטון , ולפיכך הוא מייצג תפיסה של החברה את תפקידה בעיצוב זהותו של הדור הצעיר בעת משבר . חלק זה של...  אל הספר
מכון מופ"ת