אל עבר העתיד, ציור מאת חנן לאכס (בן ‭,(15‬ ברלין. מתוך: ‭Land der Jugend‬ (ארץ הנוער‭,(‬ עמ' ‭.1936 ,77‬