פרק שלישי זהות אישית ולאומית בזמן ההתרחשות ובמבט לאחור: טקסטים לילדים יהודים וטקסטים על ילדים יהודים בתקופת הרייך השלישי