נספחים

נספחים בת חיל קטנה / מרדכי קרישבסקי בבית-הספר לבנות בעיר י . צלצל הפעמון שעת הצהרים . תלמידות המחלקה הראשונה קמו על פי רמז המורה מעל ספסליהן ותצאנה ללכת הביתה . יותר מכולן אצה תמר הקטנה . היא ארזה בחפזון את ילקוטה , לבשה את מעילה , ברכה את המורה ותמהר לצאת מבית-הספר . המורה התבונן כי תמר החרוצה עושה ככה זה ימים אחדים ויתמה על הדבר , על כן גמר בלבו לשאול את הוריה על סבת חפזונה . ויהי כאשר יצאו כל התלמידות מהמחלקה הלך המורה לבית ברזילי החיט אבי תמר . בבואו שמה דפק על הדלת ותצא אם תמר לקראתו ותביאהו החררה ותגש לו כסא ותשאלהו לתכלית בואו . - רצוני לדעת , גברתי , למה זה נחפזת בתך הקטנה בזמן האחרון לצאת מבית-הספר בשעת הצהרים ? - אבל , אדוני , ענתה הגברת ברזילי בבת צחוק - תמר שלי היתה זה כבר לבעלת-בית קטנה . מחג הפסח החלה עורכת את השלחן יום יום , ואנחנו אוכלים תמיד את סעודת הצהרים בשתים עשרה שעות וחצי , על כן היא בהולה לשוב הביתה .  אל הספר
מכון מופ"ת