ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה חשו ארכיוני הארכיון לתולדות החינוך היהלדי בארץ ובגולה ע"ש אביעזר & באוניברסיטת תל-אביב : אה"י . ארכיון בית הספר לבנות ביפו : בס : 25- שני אוספי פרוטוקולים של ישיבות המורים מתשרי עד ניסן תרס"ו , ומכסלו תרס"ח עד שבט תרס"ט 1 . 46 / 1 מקורות אדלר , יש"י , אוירבך , פסח , יחיאלי , יחיאל וקרישבסקי , מרדכי ( תרע"ט : ך / לקים א - ' ג , ( ' ( תר"פ : חלק ד , ( ' ( תרפ"א : חלק ה . ( ' ספרנל אי-ה / יפו : הוצאת ועד החינוך ( מהדורות נוספות יצאו בהוצאת "מוריה" ו"דביר . ( " אוירבך , פסח , אזרחי , מרדכי ויחיאלי , יחיאל ( תרצ"ח . ( כרמנל אי-ה / תלאביב : דביר . גוטמן , נחום ואהוד בן עזר . ( 1980 ) ני / חולות וכחול שמ"ם . תל-אביב : יהושע אורנשטיין , הוצאת ספרים "יבנה . " וובסטר , ג'ין . ( 2000 ) אנא-ארן-רגליים . תרגום : ענת זיידמן . תל-אביב : ידיעות אחרונות-ספרי חמד . מיוחס , יוסף בר"נ ( תרס"א . ( בת חיל או תורת אם . ספר מקרא לכנות ישראל . חלק ראשון . ירושלים : בדפוס מערכת "הצבי" ו"ההשקפה . " מחקרים אבן-זהר , איתמר . ( 1980 ) הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית ילידית בארץ-ישראל . 1882-1948 קתדרה ....  אל הספר
מכון מופ"ת