הצעות דידקטיות

הצעות דידקטיות ההצעות שלהלן מכוונות בעיקר לסטודנטיות במכללות לחינוך - קהל היעד המפורש של הספר . מעבר לעיסוק בשאלות ספרותיות הן מעודדות חשיבה ביקורתית חברתית בשאלות של מגדר , חינוך ואידיאולוגיה - גם בהקשר ההיסטורי-תרבותי של תחילת המאה ה20- וגם בהקשר של ההוויה כת-זמננו . היבט בלתי נפרד מן הדיון הוא התבוננות רפלקטיבית של הסטודנטיות על עצמן , על העמדות שלהן ועל ההבניה החברתיתתרבותית בכל הקשור לנושא המגדר . יחד עם זאת , ההצעות הדידקטיות המתייחסות לאבא איד רגליים יכולות לשמש גם את תלמידי הכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי או את תלמידי חטיבת ביניים , תוך התאמה של רמת הקושי . גם ההשוואה בין שני הטקסטים העבריים , העוסקים בדמותה של הילדה העברייה בתחילת המאה ה , 20- יכולה להיות מעניינת לילדים במסגרת העיסוק בתולדות היישוב או בתולדות העיר תל-אביב . . 1 הס 0 ר אבא ארך רנל"ם הערת הבהרה : כל האמור בתוך סוגריים מסולסלים מיוער למורים בלבד , כאפשרות להכוונה של הדיון . הצעות לפעילות בעקבות קריאה ראשונית של הספר : א . תגובות שונות בפרספקטיבה היסטורית ( לאחר קריאת הספר כולו : ( הספר אנא אדן רגליים יצא לאור ב...  אל הספר
מכון מופ"ת