סיכום: בין קלאסיקה לטקסט נשכח

סיכום : בין קלאסיקה לטקסט נשכח מה הצליח לשמר את אנא ארך רגליים והפך את שני הטקסטים שנכתבו בארץ - "בת חיל קטנה" ו"לקט התולעים במושבה" - לאנכרוניסטים ובלתי רלוונטיים לקריאה למרות ששלושתם נכתבו בערך באותן שנים ? ההשוואה של אבא אדן דגניים ל"בת חיל קטנה" מלמדת על שוני בתפיסת העולם שבעקבותיו משתנה זירת התרחשות שעליה מושתת הסיפור : הראשון נכתב בדגם של "נערת בית ספר" - אותו דגם שהתאים לראשית המאה ה20- ( ראו מבוא לפרק ) ואשר יכול להיות רלוונטי גם היום . אחד המאפיינים של דגם "ילדת בית ספר" הוא תיאור של קהילה בנות המשקיעות את זמנן ואת מרצן בלימודים עיוניים ובהכשרה מקצועית . לעומת זאת הסיפור "בת חיל קטנה , " נכתב בדגם של "הילדה בבית" שהיה הדגם הראשון של כתיבה לבנות . תמר ברזילי , גיבורת הסיפור , אמנם לומדת בבית הספר , אבל עיקר הסיפור מתרחש בביתה . כפועל יוצא מכך הוא מתמקד בחייה של ילדה אחת בלבד . על כל ג'ודי , גיבורת אנא ארן רגליים , היא דמות מורכבת יתרונותיה ומגרעותיה , ובשל כך היא דמות שאפשר להזדהות איתה . היא מייצגת אידיאל נשי של ראשית המאה ה20- בארצות הברית : שילוב של תום , מרדנות , יכולת מושח...  אל הספר
מכון מופ"ת