ילדה עברייה - מי ידע חייך?

ילדה עברייה - מי ידעחייך ? הפיטורים "בת חיל קטנה" ו"לקט התולעים במושבה" מדיון בספר המעצב דמות של נערה אמריקאית בארצות הברית של תחילת המאה ה , 20- שהצליח להפוך לקלאסיקה , אנו עוברים לדון בשני טקסטים שעיצבו דימויים נשיים עבור תלמידות בית ספר בארץ-ישראל של תחילת אותה מאה . הטקסטים לקוחים , כזכור , מסדרת מקראות בשם ספרנו , שיצאה לאור ב1919- בהוצאת "קוהלת , " הוצאה לאור של הסתדרות המורים . זו הייתה סדרת מקראות מרכזית שהופצה בכעשרים מהדורות . ב1935- יצאה לאור מהדורה מתוקנת של סדרת המקראות בשם כרמנו , והיא נלמדה בבתי הספר עד שנות החמישים . ( הטקסטים מופיעים בנספחים 1 ו2- לפרק זה . ( כותבי המקראות ועורכיה עורכי המקראות והמחברים של חלק מן הטקסטים הכלולים בהן היו ארבעה מורים מבית הספר לבנות ביפו : יש"י אדלר , פנחס אוירבך , יחיאל יחיאלי , מרדכי קרישבסקי-אזרחי , וכן מנהל בית הספר ד"ר ניסן טורוב . דמות דומיננטית נוספת בבית הספר , שהייתה קשורה לחלק ניכר מפעילויות הקבוצה , אם כי לא לעריכת המקראות גופא , הייתה יוסף עזריהו . כן לימדו באותו בית הספר גרזובסקי-גור , מחבר המילון העברי הראשון , ושי בן ציון ...  אל הספר
מכון מופ"ת