בית הספר לבנות תרע"ח ‭,(1918)‬ מחלקה א' באדיבות אדו"י, הארכיון לתולדות החינוך היהודי בארץ ובגולה ע"ש אביעזר ילין באוניברסיטת תל אביב.