פרק שני גיבורות וקוראות בתחילת המאה ה־20 בארצות הברית ובארץ-ישראל