ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה מק 1 רות אורגד , דורית . { 1988 ) שבועת היאררה / בני-ברק : הקיבוץ המאוחד . אורגד , דורית . ( 2001 ) יום החרגול וימים אחרים . בני-ברק : הקיבוץ המאוחד . גולדברג , לאה . ( 1938 ) נסים ונפלאות . דבר לילדים , . ( 9-4 ) 1 תל-אביב : ספרית פועלים . גולדברג , לאה . ( 1954 ) נסים ונפלאות . תל-אביב : ספרית פועלים . גולדברג , לאה . ( 1956 ) מלכת שבא הקטנה . תל-אביב : ספרי צבר . זאב , אהרן . ( 1943 ) שרוכי נעלים . דבר לילדים , י"ר . 76 : ( 10 ) זאב , אהרן . ( 1951 ) פרחי כר . תל-אביב : הקיבוץ המאוחד . טשרנוביץ , ימימה . ( 1945 ) שמונה בעקבות אחר . תל-אביב : ברונפמן . טשרנוביץ , ימימה . ( 1947 ) אחד משלנו . תל-אכיב : ב . ליכטנפלד . עומר , דבורה . ( 1969 ) צוללים קדימה . תל-אביב : שרברק . שמאלי , אליעזר . ( 1937 ) בני היורה . תל-אביב : השכלה . שמואל , נעמי . ( 2000 ) ילדת הקשת בענן . בני-ברק : הקיבוץ המאוחד . שמואל נעמי . ( 2004 ) כגל של ציד האריות . בני-ברק : הקיבוץ המאוחד . מחקרים אבן זהר , איתמר . ( 1980 ) הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית ילידית בארץ-ישראל . 1948-1880 קתדרה , . 189-165 ...  אל הספר
מכון מופ"ת