הצעות דידקטיות

הצעות דידקטיות . 1 מאסינוילציה לאינטגרציה ולרב-תרבותיות במחקר החינוכי-חברתי מקובל לטעון , כי פרויקט קליטת העולים החל כפרויקט אסימילציה מובהק . בשנות השבעים מסתמן שינוי במדיניות הקליטה במערכת החינוך , וזו הופכת ממודל של אסימילציה למודל של אינטגרציה . באופן כללי , ההבדל בתפיסות טמון במידת הדרישה לשינוי בקרב העולים . במקום השתנות טוטלית של הנקלט , הוא נדרש מעתה לסגל לעצמו מקצת מסממני התרבות הישראלית , בלי להשיל מעצמו את זהותו הקודמת באופן גורף . בנוסף , הקליטה האינטגרטיבית מניחה שגם קבוצת ה"דומים" עשויה להשתנות מעצם המפגש עם קבוצות "זרים" נקלטות . במודל הקליטה האינטגרטיבי מוקצה מקום פעיל יותר לעולים בתהליך הקליטה . בעוד שמודל האסימילציה , העולה נדרש לפעולות סבילות : להשיל , לשכוח , להיפרד מתרבות "זרה , " הרי שבתהליך האינטגרטיבי , מוקצים לו גם תפקידים פעילים יותר . בשנות התשעים שוב ניכר שינוי במדיניות הקליטה , וזו מראה את אותותיה גם כספרות הילדים העוסקת בעלייה . ממודל של אינטגרציה מדברים בעשור האחרון על מגמה רב-תרבותית , הרואה באינטראקציה בין הקולטים והנקלטים מפגש הדדי מפרה . ראייה זו מניח...  אל הספר
מכון מופ"ת