מודל קליטה משולב: ילדים ומבוגרים שותפים לפרויקט הקליטה הספר נסים ונפלאות מאת לאה גולדברג

מודל קליטה משולב : ילדים ומבוגרים שותפים לפרויקט הקליטה הספ ר נסים ונפלאות מאת לאה גולדברג כבספרים הקודמים שניתחנו , יש לבחון גם את נסים ונפלאות ( גולדברג , ( 1954 בהקשר התרבותי-היסטורי שבתוכו הוא נוצר . האינטראקציה המאחדת שהוא מציע בין קבוצת ה"דומים" לבין הילד ה"אחר" היא חלק מהשיח התרבותי של אותה העת , שעסק בעלייה הגדולה מצפון אפריקה . בשל מועד יציאת הספר לאור , בשנות החמישים הראשונות , הוא נקרא והתקבל 18 להרחבה על העלייה מארצות האסלם בעשור הראשון למדינה ראו : צור , . 1997 כספר העוסק בעלייה המזרחית ובניסיון לקירוב לבבות בין ותיקים וחדשים . אולם בכך אנו מחמיצים קריאה נוספת של הטקסט , מוקדמת יותר . טקסט ספרותי זה ראה אור כראשונה כסיפור בהמשכים , בחוברות דני ליילרים - כחמש עשרה שנה מוקדם יותר ( כרך ו , חוב' 10 . 11 . 38 , 9-4 עד . ( 15 . 12 . 38 לכן , חשוב לבדוק אותו גם בתוך הקשר תרבותי-היסטורי זה . בזמן הופעתו הראשונה , בטרם מדינה , קידם הטקסט רעיון סוציאליסטיהומניסטי והטיף נגר ניצול ילדי העוני בעיר הגדולה '" . בתוך כך ניסתה גולדברג לשבור סטיגמות חברתיות , ולהציג את האופן שבו אפשר לגשר ...  אל הספר
מכון מופ"ת