הקדמה

הקדמה העלייה הרוסית הגדולה והעלייה הגדולה מאתיופיה שאנו עדים להן בעשורים האחרונים הן חוליה בשרשרת של הגירה ארצה , שתחילתה עוד בתקופת היישוב , בטרם מדינה . כמו בעליות אחרונות אלה , גם בעבר נצבו מרבית המהגרים מגלי ההגירה השונים כפני קשיים כלכליים , חברתיים ותרבותיים רבים עם בואם ארצה . כאז כן עתה , ההנהגה היהודית בארץישראל ( ואחר כך - ההנהגה הישראלית ) התגייסה מצדה לסייע , במה שמכונה במשך שנים רבות "קליטת עלייה . " מבין העולים יועדה לילדים ולצעירים , בכל גלי העלייה , קליטה קלה יותר . אלה , כך מקובל לחשוב עד היום , מטיבים להסתגל למצבים חדשים , ומבין כלל העולים הם מי שייטיבו להתערות כחברה הקולטת . מתוך עמדה זו , לקח על עצמו הממסד החינוכי תפקיר מרכזי בקליטתם . כחלק מהמשימה החינוכית הזאת , צוו ילדי הארץ הוותיקים לסייע בקליטתם של הילדים העולים . ספרות הילדים שנכתבה בנושא הייתה חלק מהתגייסות זו של המערכת החינוכית לגייס את ילדי הארץ לסייע . פרק זה מבקש להציג את "פרויקט קליטת העלייה , " כפי שבא לירי ביטוי בספרות הילדים בשנות השלושים , הארבעים והחמישים של המאה העשרים ' . בשנים אלה חלה תמורה גדולה...  אל הספר
מכון מופ"ת