הצילומים לקוחים מתוך: הילר בארץ ישראל, צרור יצירות של ילדים, מגיל שנה וחצי עד שלוש עשרה וחצי - בעל-פה, בכתב, בציור ובנגינה - בצירוף צילומים של טיפוסי ילדים וילדות. הצרור לוקט וסודר על-ידי גיטל מייזיל, הוצאת המחבר, תרצ"ה ‭.(1935)‬