פרק ראשון ספרות הילדים העברית מסייעת ב"פרויקט הקליטה"