רשימת המשתתפים

רשימת המשתתפים פרופ ' יוסף ינון פנטון החוג לערבית ולעברית , אוניברסיטת סורבון , פריז ( צרפת ) פרופ' מנחם בן ששון החוג להיסטוריה של עם ישראל , האוניברסיטה העברית בירושלים הרב נחום אליעזר רבינוביץ ראש ישיבת ההסדר 'ברכת משה , ' מעלה אדומים פרופ ' דניאל י' לסקר המחלקה למחשבת ישראל ע " ש גולדשטיץ גורן , אוניברסיטת בן גוריון בנגב פרופ' אברהם מלמד החוג לתולדות ישראל , אוניברסיטת חיפה פרופ' ישראל תא שמע ז"ל פרופ ' דוד הנשקה המחלקה לתלמוד , אוניברסיטת בר אילן ד " ר יובל סיני בית הספר למשפטים , המכללה האקדמית , נתניה ד " ר יהודה צבי שטמפפר המרכז לחקר התרבות הערבית היהודית וספרותה שעל יד מכון בן צבי פרופ' ירחמיאל ברודי החוג לתלמוד , האוניברסיטה העברית בירושלים פרופ' דב םפטימום החוג לשפות ותרבויות של המזרח הקרוב , אוניברסיטת הרווארד ( ארצות הברית ) פרופ ' גדעון ליבזון הפקולטה למשפטים , האוניברסיטה העברית בירושלים פרופ ' בצלאל מנקין המחלקה לפילוסופיה , אוניברסיטת מרילנד ( ארצות הברית ) פרופ' לן גודמן המחלקה לפילוסופיה , אוניברסיטת ונדרבילט ( ארצות הברית ) פרופ' חיים קרייםל המחלקה למחשבת ישראל , אונ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי