מפתח

מפתח אבו חניפה אלנעמאן אבן ת ' אבת אבן מחמד 268 אבו טאהר אסמאעיל בן עיסא אבן עוף 269 אבו יעקוב יוסף 463 אבו עיסא אל אצפהאני 92 אבולרבי , אהרן 615 611-608 14 אבן אבי אציביעה 458 47 18 אבן איוב , שלמה 150 149 אבן אלהית ' ם 464 אבן אלימני , אברהם 46 אבן אפלח , ג'אבר 508 499 אבן באג'ה 562 539 334 316 310 אבן ג'אבר , יוסף 146-141 27 אבן גבאי , משד , 617 אבן אלג'וזי 257 אבן גיאת , יצחק 113 אבן דאוד , אברהם 486-485 89 84 אבן זכריא אלנווי 287 286 אבן חזם 268 85 84 אבן ח'לדון 453 אבן טופייל 324 321 אבן יחיא , גדליה 595 אבן כספי , יוסף 567 566 434 46 40 אבן םינא 439 343 334 321 308 37 12  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי