הרמב"ם במזרח הים התיכון: "קוראיו המסתייגים" של רש"י

הרמב"ם במזרח הים התיכון : "קוראיו המסתייגים" של רש"י אריק לווי גם אם אין הוא נושן ונכבד כמו הרצון להעמיד את הרמב " ן מול הרמב " ם , הדחף להעמיד את רש " י מול הרמב " ם הוא ותיק למדי . מקרה בולט המדגים זאת , ששורשיו בשלהי ימי הביניים , הוא ה " קבלה " שנמסרה במאה השש עשרה מפי גדליה אבן יחייא ומנחם עזריה מפאנו כאחד . בהסתמך על גלגול הנשמות , נקבע בה שיש זהות בין נשמתו של רש " י לזו של האמורא רב ובין נשמתו של הרמב"ם לנשמת שמואל , בן זוגו והבר פלוגתא של רב . על סמך מסורת זו ניתן להקיש מן ההגיג המטפיזי הזה עקרונות כלליים , הנוגעים למכלול סמכותם ההלכתית של רש " י והרמב"ם . הנטייה להציג את רש " י והרמב " ם בהפכים , המבליטים זה את תכונותיו של זה על דרך הניגוד , נמשכה עד לתקופה המודרנית . הרצאה בשם "רש " י והרמב " ם , " שנישאה בראשית המאה העשרים סביב ימי השנה השבע מאות והשמונה מאות לפטירתם של הרמב " ם ורש " י בהתאמה , חזרה והציגה את שתי הדמויות האלה כמייצגות שני סוגים תרגמה מאנגלית איילת סקסטין . המחקר למאמר זה התאפשר בזכות מענק מחקר ללימודי ספרד של קרן מוריס אמאדו ( Maurice Amado Foundation ) של...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי