ייעודו הפוליטי של הפילוסוף: שמואל אבן תיבון לעומת הרמב"ם

ייעודו הפוליטי של הפילוסוף : שמואל אבן תיבון לעומת הרמב " ם אביעזר רביצקי פילוסופים ואנשי הלכה הרמב '' ם הטיל על הפילוסוף מטלה חברתית ומשימה מדינית . הוא שאף לחבר באישיות מעולה אחת פעילות תיאורטית עם פעילות מעשית , התבוננות שכלית עם מנהיגות ציבורית והדרכה הלכתית . הרמב " ם דחה אפוא מעל פניו את אידיאל ההתבודדות הפיסית ותבע מן האדם השלם לבוא בקהל וליטול על עצמו אחריות קהילתית ' . אולם תביעה כפולה זו לא הוגשמה על ידי חלק הארי של תלמידיו , של פרשניו ונאמניו בדורות הבאים . המורשת המימונית התפצלה במהירות לשני כיוונים נבדלים : ציבורי - או אישי ; הלכתי - או פילוסופי . ובמקרים רבים הגיעה עד כדי קיטוב דיכוטומי : מצד אחד , עיסוק בחברה ובחוק בתור תחומם של הרבנים , מנהיגי הקהילה בפועל ; ומצד שני , התרכזות בפיסיקה ומטפיסיקה בתור תחומו של חוג עיוני סגור , אליטיסטי , ובמקרים רבים גם אזוטרי . אמת , היו לתופעה זו חריגים מסוימים . החל בפרובנס של המאה השלוש עשרה ועד אשכנז של המאה השש עשרה נמצאו חוגים של תלמידי חכמים שגילו התעניינות ניכרת בשאלות פילוסופיות ( גם אם לא יצרו ספרות פילוסופית מעמיקה . ( אך חריג...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי