מן הרמב"ם לשמואל אבן תיבון: פירוש היהדות כדת פילוסופית

מן הרמב"ם לשמואל אבן תיבון : פירוש היהדות כדת פילוסופית קרלום פרנקל " מורה הנבוכים " הוא מבחינות רבות ה " קוטב " עליו סובב מפעלו הפילוסופי של שמואל אבן תיבון . אבן תיבון אמנם ידוע בעיקר כמתרגמו של ה " מורה " לעברית , אך התרגום לא היה אלא מרכיב אחד במאמץ מקיף ומגוון שהשקיע בהפצתו . ראוי לראות במאמץ זה תיווך תרבותי , אשר סלל את הדרך למעבר תורת הרמב"ם מהקשרה המקורי בתרבות היהודית הערבית להקשר תרבותי שונה בהרבה : היהדות באירופה הנוצרית . נוכל להבין טוב יותר את היקף תרומתו של אבן תיבון , אם נדמיין הוגה ישראלי בן זמננו שמחליט להפיץ את מפעלו של עמנואל לועס בקרב בחורי ישיבה במאה שערים . קרוב * ההפניות למורה הנבוכים במאמר זה הן , בהתאמה , למהדורת י ' אבן שמואל של תרגום שמואל אבן תיבון , ירושלים תשמ " ז ; למקור הערבי במהדורת ש ' מונק וי ' יואל , ירושלים תרצ '' א . ההפניות לפירוש המילים הזרות לשמואל אבן תיבון הן למהדורה הנ"ל של אבן שמואל . ההפניות לאגרות הרמב"ם הן למהדורת י' שילת , 2 כרכים , ירושלים תשמ " ז-תשמ " ח . ההפניות לשמונה פרקים הן , בהתאמה , למקור הערבי בתוך משנה עם פירוש הרמב"ם , מהדור...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי