ארבעת הכדורים בשמים של הרמב"ם: ארבע הערות (מורה הנבוכים, חלק ב, פרקים ט-י)

ארבעת הכדורים בשמים של הרמב"ם : ארבע הערות ( מורה הנבוכים , חלק ב , פרקים ט-י ) גד פרוידנטל בספר "מורה הנבוכים , " חלק ב , פרקים ט-י , מציג הרמב " ם תיאוריה קוסמולוגית שגרמה לו בעליל נחת רוח מרובה . במרכזה עומדת תזה על ההשפעות שהכוכבים מפעילים על העולם התת ירחי . במאמר זה אציע ארבע הערות לעניין תורת ארבעת הכדורים , שמטרתן להצביע על הקשרים היסטוריים ועל אפשרויות פרשניות שלא נתנו עליהם עד כה את הדעת . הסדר הוא מן הבטוח אל הפחות בטוח : שתי הטענות הראשונות מעוגנות בטקסטים , שתי האחרונות הן בגדר השערות , האחת היסטורית והשנייה פרשנית . הטענה והנחותיה התיאוריה בה נמצא ענייננו מניחה שתי הנחות מוקדמות , שאותן שוטח הרמב"ם בפירוש : . 1 הרמב " ם מניח סידור של כוכבי הלכת העומד בניגוד לקונצנזוס הרווח באסטרונומיה הערבית של זמנו : במקום לגרום כי כוכב חמה ונוגה נמצאים מתחת לשמש ואילו מאדים , צדק ושבתאי מעליה , הוא מאמץ דעת מיעוט , הקשורה בעיקר בשמו של ג'אביר אבן אפלח , לפיה חמשת כוכבי הלכת ממוקמים כולם מעל לשמש ' . הרמב"ם אינו נכנם לדיון האסטרונומי גופו אלא נתלה כקודמיו . זו הנחת העבודה האסטרונומית שלו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי