דמות משה במחשבת הרמב"ם

דמות משה במחשבת הרמב " ם אברהם ( אלפרד ) עברי משה רבנו הוא הדמות המרכזית בתורה הדתית של הרמב"ם . בתור הנביא מחוקק התורה , משה הוא האדם האחראי ליהדות ( הרבנית ) אשר הרמב " ם הכיר בסמכותה ; הוא המקור האנושי לתורה שבכתב ושבעל פה . הרמב '' ם לא היה היחיד בדורו שדגל בעמדה זו , כל מי שנטה לפירוש הרבני של היהדות היה שותף לאותה תפיסה . גישה זו הדיחה את הקראים מן הכלל , מה שהיה בעל חשיבות רבה באותה תקופה . דמותו של משה במחשבת הרמב " ם עוצבה אפוא כתגובה למושגים ולחילוקי דעות ששימשו בערבוביה במאה השתים עשרה , וכתשובה לערעורים על הדימוי הרבני שהרמב " ם הגן עליו . חלק מן הערעורים היו פילוסופים , ולא היו זרים לנפשו של הרמב"ם . במאמר זה ברצוני לסקור את התפיסות השונות ביחס לדמותו של משה רבנו ואת השינויים בעיצוב דמותו בזמן הרמב " ם , במטרה למקם את הרמב " ם ביחס לקודמיו ולבני דורו . ברצוני גם להראות שדמותו של משה רבנו עברה שינויים במחשבת הרמב " ם עצמו . כידוע , ביסס הרמב " ם ( כמו כל אחד אחר ) את דמותו של משה על הכתוב בתורה . בימי הביניים ( כמו היום ) הצטיירה דמותו של משר , כמבוססת גם על התורה שבכתב וגם...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי