חשק נועז או חשק מחושק הזיקה בין השימוש הלשוני של הרמב"ם ב"חשק" לבין החשק השכלי ("עשק") אצל אבן סינא ואלגזאלי

חשק נועז או חשק מחושק הזיקה בין השימוש הלשוני של הרמב " ם ב " חשק " לבין החשק השכלי " ) עשק (" אצל אבן סינא ואלגזאלי עמירה ערן אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהם ( גיטין נז ע " ב ) הקדמה רבים רואים את מהפכנותו של הרמב"ם בכשרונו לסגל תכנים חדשניים למסגרות שמרניות . בדברים הבאים אתמודד עם הנטייה לכנות כמיסטית וכמהפכנית את ההתנערות מהקפדה על שיטתיות שכלית , ואאבחן את נאמנותו של הרמב"ם למסגרת שיטתית קלאסית כשמרנית . אני מבקשת להחזיר ולעגן ( שלא לומר לחשק ) את המושג " חשק" ( עשק ) בפי הרמב"ם בבסיסה של תפיסה פילוסופית , רציונלית במהותה . מיצובו מחדש של הרמב"ם במה שנראה לי כתחום המחייה הטבעי שלו , הגותו של אבן םינא , מאותגר בשני קשיים עקרוניים : הקושי הראשון הוא לראות באבן סינא פילוסוף תואם אריםטו אדוק . קושי המוחרף בעטיה של ההישענות על אלגזאלי כדוברו ( משום שאלגזאלי , החובש מלכתחילה את כובע הפרשן הפילוסופי והפרשן האנטי פילוסופי , הוא דמות מופת של שמרךמהפכן . ( הקושי השני הוא "נזילותה" של השיטה השכלית האריסטוטלית-אבן םינאית , המתארת את נקודת השיא של יציאת השכל לפועל כדבקות השכל ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי