הרמב"ם: הוגה "פונדמנטליסטי"?

הרמב"ם : הוגה "פונדמנטליסטי ? " שרה סטרומזה המונח "פונדמנטליזם , " שנטבע בנצרות הפרוטסטנטית של ארצות הברית בתחילת המאה העשרים כדי לציין דבקות במספר עיקרי אמונה יסודיים , הפך זה מכבר לכינוי רווח לשמרנות דתית , המנוגדת למגמות של חדשנות ומקוריות ' . בדברים שלהלן אנסה להראות , ראשית , שאצל הרמב " ם התבטאו לפעמים החדשנות והמקוריות בגישות שבהחלט מתאים להן הכינוי "פונדמנטליזם " במובנו המקורי ; ושנית , שצירוף מיוחד זה משקף נאמנה את רוח הסביבה שבה עוצבה מחשבתו . אתעכב תחילה בהרחבת מה על ההקשר ההיסטורי , ועל מה שאני קוראת לו כאן "רוח הסביבה . " ההקשר ההיסטורי של דברי הרמב"ם כולל כמובן גם את ההקשר היהודי , ואת הרקע היהודי של דבריו . הדברים שלהלן יעסקו אמנם בעיקר בהקשר הלא יהודי , אך יש לשים אל לב שלעתים מצטלבים הצירים , ואפשר שהצטלבותם היא המאפשרת את התוצר הרמב"מי המיוחד . א . המווחדון בשנת 114 & נכבשה קורדובה , עיר מולדתו של הרמב " ם , על ידי המווחדון , שושלת בךברית מצפון אפריקה . מייסד השושלת , מחמד אןן תומרת 1078 ) [ או , ( 1130 - [ 1081 וממשיכו ע ? ד אלמואמן ( נפטר , ( 1163 הנהיגו תנועה של הת...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי