חידת מורה נבוכים א, סח

חידת מורה נבוכים א , סח יוסף שטרן בהקדמתו לתרגום האנגלי של 'מורה נבוכים' טען שלמה פינס , שהרמב"ם היה הראשון ש " הוכיח את הזיקה בין שתי השקפות אריסטוטליות אשר , ככול הידוע לי , איש לפניו לא הבחין בה ' . " שתי ההשקפות האריסטוטליות באות יחד ב'מורה ' א , סח . הראשונה היא התזה - המיוסדת על ה'מטפיסיקה , ' ספר למבדה ( יב , ז , ט ) - שהאל הוא השכל ( בפועל ) המשכיל והמושכל . השנייה - המיוסדת על 'על נפש האדם ' ( ג , ה , ז ) - גורסת שגם בפעילות השכל האנושי קיימת אחדות המשכיל המושכל והשכל ( בפועל . ( פינם הצביע על כך שצירופם של טיעונים אלה גורר שתי תוצאות מוקשות . ראשית , אפיונו של האל כשכל הוא היגד חיובי הסותר לכאורה את התיאולוגיה השלילית שהציע הרמב " ם בפרקים הקודמים ') מורה נבוכים ' א , נ-סג . ( על כך ניתן להוסיף , שהדמיון בין השכל האלוהי והשכל האנושי סותר אף הוא את קביעתו הנחרצת של הרמב " ם , כי לא ייתכן "יחס בין ידיעתנו לידיעתו יתעלה " ( שם ג , כ [ עמ' . ([ 489 שנית , דברי ה ' מטפיסיקה ' שעליהם מיוסדת הטענה הראשונה מתארים את האל , היינו את המניע הראשון , כמחשבה החושבת את עצמה . תיאור זה של יד...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי