דרכי החשיבה הפילוסופית של הרמב"ם: מבט חדש עיון במורה הנבוכים ב, ב-יב

דרכי החשיבה הפילוסופית של הרמב"ם : מבט חדש עיון במורה הנבוכים ב , ב-יב דב שוורץ א . מבוא עד כה התפרשה הפילוסופיה של הרמב '' ם בידי פרשנים שכלתניים וחוקרים מודרניים כהגות שהתגבשה ב " סביבה" אריסטוטלית . השיח המימוני הביקורתי התנהל לדידם עם החשיבה המדעית האריםטוטלית . במאמר זה ברצוני לטעון , כי יש להעריך מחדש את דרכי החשיבה המאפיינות את ההגות העיונית של הרמב"ם . הערכה כזו תגלה , שבתחומים מרכזיים ומהותיים ב"מורה הנבוכים " התרחק הרמב " ם מדרכי החשיבה המדעית האריםטוטלית וסלל לו דרך עצמאית . . 1 חשיבה אנלוגית אופי הטיעונים בהגותו של הרמב " ם בכלל וב " מורה הנבוכים" בפרט נדון במסגרות שונות ' . ברור היה , שהרמב " ם אימץ את ההעדפה האריסטוטלית של ההיסק הדדוקטיבי על פני אופנים אחרים של היגיון . ההערכה כלפי הטיעונים הדיאלקטיים נדונה בקרב חוקרי הרמב"ם , אולם כמדומני שהצהרתו המפורשת של הרמב " ם בהקדמת "המורה " בדבר דרכי החשיבה של הפיסיקה והמטפיםיקה ומשל הברקים לא נשקלו בהקשר זה כלל . הרמב " ם טען שם שתי טענות על סוגיות הפיסיקה והמטפיסיקה : . 1 שיטה . "אין ראוי לגלותם בלמד קצת התחלותיהם כפי מה שהם בב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי