אזוטריזם פוחת והולך ותכליתו של מורה נבוכים

אזוטריזם פוחת והולך ותכליתו של מורה נבוכים לורנס קפלן שלוש פעמים ב " מורה נבוכים " - בחלק השני , פרק ב , הקדמה ; שם , פרק כט ; ובפתיחה לחלק השלישי - מצהיר הרמב " ם : "שעיקר המטרה בספר זה הוא להבהיר מה שאפשר להבהיר ממעשה בראשית ומעשה מרכבה ' . " ביטוי המפתח באמירה זו הוא כמובן : "מה שאפשר להבהיר . " ביטוי זה אכן מקפל בתוכו את טיבו הבעייתי של "מורה נבוכים" כפי שרואה אותו הרמב"ם . מטרתו של " המורה " היא , כפי שנאמר זה עתה , לבאר את מעשה בראשית ואת מעשה מרכבה . אולם כפי שמצהיר הרמב " ם שוב ושוב , שני גופי הידע הללו הם דיסציפלינות אזוטריות המשתייכות לתורת הנסתר , והן הפילוסופיה הן ההלכה - וביתר כלליות : "המטרה האלוהית , שאי אפשר לנגדה " ( פתיחה לחלק הראשון ) - דורשות שדיםציפלינות אלה * תרגמה מאנגלית איילת סקםטין . ברוב ההפניות למורה נבוכים ובציטוטים ממנו מובא במאמר זה תרגומו של מיכאל שורץ , מתוך מהדורת האינטרנט של ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב , . http : // press . tau . ac . il / perplexed / כשמצוין "תרגום קאפח , " הכוונה לתרגום יוסף בכה " ר דוד קאפח , מוסד הרב קוק , ירושלים תשל"ז , מה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי