הרמב"ם על הדת האלוהית

הרמב " ם על הדת האלוהית חיים קרייסל הבה נניח מצב היפותטי : לקראת סוף ימיו של הרמב " ם ניגש אליו יהודי ופונה אליו כך : " ילמדנו רבנו . בסיומך למשנה תורה והלכות מלכים יב , א , ( אתה כותב שבימות המשיח ' יחזרו כולם לדת האמת , ' ובחיבוריך המונח 'דת האמת ' מתייחס במפורש ליהדות . " האם משמעות הדבר היא , שבסופו של דבר כל העולם יתגייר . " ? כפי שאני מדמיין את הסיטואציה הזו , הרמב " ם היה מהסם קמעא ולאחר מכן עונה בחיוב . בימות המשיח , היה מצהיר , העולם כולו ימיר דתו לדת האמת האחת , היא היהדות . להלן ארצה להראות מדוע אני משוכנע שזה מה שהרמב"ם היה עוגה , וגם מדוע אני רואה אותו בדמיוני מהסם בכל זאת לפני מתן התשובה . בהיסוס זה הוא שוקל את הנושא מכמה נקודות מבט , שניתן להבחין בהן בכתביו השונים , והן יהיו עיקרו של מאמר זה . הנושא שאני מעלה אינו חדש אלא נדון כבר בדברי מלומדים וחוקרים . את הראיות בעד ונגד המסקנה , שעל פי הרמב " ם כל העולם יתייהד בימות המשיח , מציג יעקב בלידשטיין בספרו "עקרונות מדיניים במשנת הרמב " ם . " לשיטתו של בלידשטיין , הרמב " ם נמנע מן המסקנה שאליה מובילות לכאורה רבות מאמירותיו המ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי