הפסיכולוגיה של הרמב"ם ור' יהודה הלוי

הפסיכולוגיה של הרמב"ם ור ' יהודה הלוי לן א' גודמן אנטומיה של הנפש - הכרה ושילוב המרכיבים פסיכולוגיה היא הכנה הכרחית ללימוד המוסר ועל כן גם ללימוד התורה - כך לפי הרמב " ם . שהרי התורה , הוא מסביר , אינה קיימת למען האל אלא למעננו . מטרתה היא להפוך אותנו לבני אדם טובים יותר ולעזור לנו להתקדם לקראת מטרתנו הנעלה ביותר , בניסיון להשיג את הדמיון לאל החבוי בנפש האדם , זה שהכתוב מאותת על הימצאו כאשר התורה מספרת לנו שהאדם הארכיטיפי נוצר בצלם אלוהים . הן אותו צלם אינו דמות גשמית אלא הצורה האנושית , שהודות לה אנו הופכים לבריות בעלות תודעה ושכל . הנפש , בהיבטים שונים שלה , היא אפוא הכן שממנו אנו עולים וגם המטרה שאליה אנו חותרים . משום כך פותח הרמב " ם את חיבורו "שמונה פרקים , " שעניינו המוסר , באנטומיה של הנפש . הוא מסביר כי אף על פי שיש כאלה , וביניהם אף חלק מן הרופאים הגדולים של העת העתיקה , שדיברו על נפשות רבות באדם , ישנה למעשה רק נפש אחת בכל אחד מאתנו . הריבוי שבפעולות הנפש הוא שמוביל אותנו לדבר על נפשות שונות או חלקים או אף כוחות . המילה "כוחות " נשמעת לרמב " ם תמימה . משמעה בערבית פשוט " יכו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי