מה בין הכתבים המוקדמים והמאוחרים של הרמב"ם בעניין מגבלות הידיעה האנושית?

מה בין הכתבים המוקדמים והמאוחרים של הרמב"ם בעניין מגבלות הידיעה האנושית ? בצלאל מנקין בכמה ממאמריו רבי ההשפעה טען שלמה פינס , שהרמב " ם הגביל מאוד את תחום הידיעה האנושית . לפי פרשנותו , האדם מסוגל לרכוש ידע מוצק רק בתחומי המתמטיקה והפיזיקה , והידיעה בפיזיקה אף מוגבלת לחוקי הפיזיקה החלים על כדור הארץ . את האובייקטים של המטפיזיקה האריםטוטלית הביניימית , כלומר האל והשכלים הנבדלים , לא ניתן לדעת בידיעה כלשהי , וכך גם לא את האובייקטים של האסטרו פיזיקה האריםטוטלית , כלומר הגלגלים והכוכבים . אולם ניתן לדעת את האובייקטים החומריים הקרובים לנו , כלומר את הגופים של עולמנו שמתחת לגלגל הירח . מן הדברים הללו נובע , שלאדם אין יכולת להכיר את האלוהים , את העולם הרוחני או את העולם השמימי ' . הואיל והרמב"ם אינו מסיק מסקנה זו במפורש , ואולי אף מסתיר אותה , ניתן לראות בה את סודו של "מורה נבוכים . " לכאורה , הפרשנות של פינם בעייתית : הלא אם אדם אינו יכול לדעת בידיעה כלשהי את האל ואת הקוסמולוגיה האריסטוטלית , הכוללת שכלים טהורים וגלגלים שקופים שאינם נראים , מניין לו שהאובייקטים הללו קיימים ? ניתן אולי להשיב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי