הרמב"ם ב הגות וחדשנות

אביעזר רביצקי הרמבי'ם שמרנות , מקוריות , מהפכנות הרמב " ם שמרנות ^ מקוריות , מהפכנות עורך אביעזר רביצקי ב . הגות וחדשנות מרמ זלמן עתר לתולדות ישראל ירושלים  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי