ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה א . ספרי רי > הודה ל > ווא בן בצלאל ( מהר"ל ) ' דפוס ראשון גור אריה , פראג 1578 ( של"ח ) גבורת ח , ' קראקא 1582 ( שמ"ב ) דרוש נאה לשבת תשובה , פראג 1584 ( שמ"ד ) דרוש נאה לשבת הגדול , פראג 1589 ( שמ"ט ) דרך חיים , קראקא 1589 ( שמ"ט ) דרוש על התורה ודרוש על המצוות , פראג 1592 ( שנ"ג ) נתיבות עולם , פראג t ) 1595 תפארת ישראל , ונציה 1599 ( שנ"ט ) באר הגולה , פראג 1600 ( שנ"ח ) נצח ישראל , פראג 1600 ( שנ"ט ) אור חדש ונר מצוה , פראג 1600 ( ש"ס ) חדושי ירה דעה , פורט 1775 מהדורות חדשות מהדורת חי"ל האניג ובניו , לונדון תפארת ישראל , 1955 גבורות ה 1955 , ' נצח ישראל , 1957 הגדה של פסח , 1960 חדושי אגדות , 1960 ( ד' כרכים ) נתיבות עולם 1961 , ( ב' כרכים ) דרך חיים 1961 , באר הגולה , דרשות מהר '' ל , 1964 גור אריה , אור חדש , נר מצוה  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים