שיקולים הלכתיים

שיקולים הלכתיים הערות כלליות החיבור '' נר מצווה '' מסתיים בכמה הערות הנוגעות לצד המעשי של הדלקת הנרות בחנוכה . הן מושפעות מן השיטה הרווחת בהלכה - אותו חלק בתלמוד העוסק בקביעת הדינים - שבה הרבנים שוקדים על קביעת העקרונות המנחים את התקנות ואת פרטיהן באמצעות דיונים נוקבים על טקסטים מן המקורות . המקורות הבסיסיים - מלבד הפניה מתמדת אל התנ"ך - באים מן המשנה ( אוסף הלכות שערך רבי יהודה הנשיא בערך בשלהי המאה השנייה ) ומן הבר"תא ( הלכות שהושארו "בחוץ '' ומסיבות שונות לא צורפו למשנה . ( על ידי עימות בין הטקסטים האלה קובעים הרבנים את ההלכה , שתזכה לתוקף של חוק ותשמש כנורמה להתנהגות . המהר"ל תוהה על האופן ההולם ביותר להזכיר את תנאי הנס על ידי פרטי הגשמת המצווה . הוא מסתמך על טקסטים מן התלמוד ועל פרשנותם , הנוגעת לשאלה זו , ומשווה אותם להלכות הנוגעות להדלקת נרות שבת . אנו סבורים כי הדיון , העלול להיראות פתלתול ועקר בעיני מי שאינו מורגל בשיטת הרצאה ודו צפונים בו כמה רעיונות יסוד שאנו מבקשים לחשוף . יש לזכור תמיד ש"ההלכה עוסקת בכללים אשר לכאורה הם קשורים רק בענייני הפולחן ... אך למעשה יש לכל הכללים ה...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים