המלכות החמישית

המלכות החמישית כמו שפרשנו למעלה , כי ערך ארבע מלכיות אל מלכות > שראל כערך החיה אל האדם . וכמו שהחיה כוחה הוא מצד גופה , ואם אץ בהאדם מצד השכל > כח על הח > ה לצוד אותה בחכמה שהוא כח האדם , אץ האדם > כול לעמוד נגד החיה מצד כח גופני הגדול אשר » ש לח » ה . וכן האומות , אם אץ לישראל מעלתם האלקית הנבדלת , אץ ישראל יכולים לעמוד נגדם מכח גודל כוחם , אמנם , כמו שכל גוף גשמי והוא בעל קץ ותכלית , וכך אל כח האומות קץ ותכלית . אבל השכל הנבדל אינו בעל תכלית , כי השכל אין לו גבול ותכלית , ולכך אין למעלת ישראל שהיא מעלה אלקית הקדושה קץ ותכלית . רק כאשר הגשמי גובר על השכל יש בטול אל השכל כאשר דבר זה ידוע , מכל מקום הגשמי מצד עצמו יש לו קץ וגבול כמו שאמרנו . וכאשר יש בטול לגשמי אז אין מעכב ומבטל אל השכלי הנבדל , והשכל נשאר בלבד כאשר פסו תמו כח הגוף . וכמו לעת הזקנה אז כלה כח הגוף ויתחזק אז כח השכלי והוא בגבורתו , כי חומר האדם בילדותו גובר על השכלי ובעת זקנותו אז מסתלק הגשמי ונשאר השכל בלבד , וכאלו היה האדם כולו שכלי . וכך בודאי הכוחות של ד' מלכיות שיש להם כח שאינו נבדל גוברים על ישראל מתחלת העולם , אבל ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים