מלכות רומי או תאוות ההרס

מלכות רומי או תאוות ההרס ועו'ד ראה דניאל חיה רביעית , והיא משניה מן כל חיותא ( דניאל ז jr וכבר אמרנו , כי דבר זה נגד מה שהאדם כלול מן אלו גי דברים שהם : כח גופני שיש באדם , ו > ש כח נפשי , ו » ש לאדם כח שכל . > ואץ אלו כוחות מחולקות , שאם כן > ה > ה לאדם ג' נפשות , כמו שכתב הרמב"ם ז"ל בהקדמת הפרקים ( פ"א , ( אבל יש באדם כח משותף לכל אלו גי חלקים ביחד , ואין כאן מקום זה לבאר , כי כן הם דברי חכמים בכל מקום , ובארנו דבר זה בכמה מקומות . ואמרנו , כי הדבור מן האדם מה שנקרא האדם חי מדבר הוא הכח רביעי אשר הוא כולל האדם בכל שלש כוחות שלו , שנקרא כל האדם חי מדבר . וזה מפני שהדבור כולל כל הגי חלקים , כי הדבור על ידי הלשון שהלשון הוא גופני , והוא צרין לפעול הדבור על ידי הנפש שהיא נפש פועלת , וכל דבור הוא צריך גם כן אל השכל , שהרי הבהמה שאינה שכלית אין לה הדבור . ולפיכך כאשר השם יתברך העמיד די מלכיות מושלים בעולם , ראוי שיהיו כפי ענין האדם אשר אליו ראוי הממשלה . ולכך ראה דניאל חיה די משונה מכל החיות , מפני כי חיה רביעית יש בה של אלו ג' כוחות , והיא כולל כל גי . אבל גי מלכיות הראשונות , כל אחד ואחד...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים