מלכות פרס ומדי או החמדנות לנכסים

מלכות פרס ומדי או החמדנות לנכסים פרס או החמדנות לנכסים וחיה מלכות השני מלכות מדי , והוא כח גופני באדם כח פחות מהראשון . וכל ענין כח הגוף הזה שהוא לעולם חסר והוא מקבל תמיד , וכנגד זח מלכות שנ > ה . ולכך אמר דנ > אל על מלכות זה : וארו חיוה אחרי תנינה דמיה לדב ... ( דניאל ז ה ) ואמרו בפרק עשרה יוחסין : וארו חיוה אחרי תנינה דמיה לדב ( שם r ה . ( תני רב יוסף אלו פרסיים , שאוכלין ושותין כדוב , ומסורבלין כדוב , ומגדלין שער כדוב , ואין להם מנוחה כדוב ( קידושין עב ע"א . ( פירש , שהם מבקשים תמיד לבלוע , כך הוא מדתם . ולכך כת > ב אצל מלכות זה במגלת אסתר : וישם המלך אחשורוש מס על הארץ ואיי הים ( אסתר י א . ( ומה בא הכתוב הזה לומר , מה שאמר ששם המלך מס על הארץל רק שבא לומר שכל זה כח אחשורוש שהיה חסר ומבקש תמ » ד למלאות נפשו מן העושר , וזה היה עצם מלכות שנ » ה . זכן אמר דניאל על זאת החיה : וכן אמרין לה קומיא כלי בשר שגיא ( דניאל 1 ה . ( וכן אמרו : אחשורוש ... ורבי חנינא אמר שהכל נעשו רשין בימיו ... ( מגילה יא ע '' א ) וכל זה שרצה למלאות נפשו מן תאותו הגופנית . וכאשר ידע המן ענין אחשורוש , רצה גם כן ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים