מושג העוצמה ואנושיות האדם

מושג העוצמה ואנושיות האדם וכאשר ראה דניאל המלכיות , ראה אותם די חיות , כי בערך זה ראו > שיהיו נמשלים די מלכיות . וזה , כי האדם יש לו הכה והממשלה על החיות כדכתיב בקרא , ולפיכך ראוי שיהיה המלכות בעולם נראה בתאר וכתמונת אדם . רק שממשלת אלו די מלכיות הם הסירי המעלה האלקית הנבדלת שהיא לאדם ומצד הזה שהם חסירי המעלה האלקית יש להם הכת הבלתי אלקי . וכך היו נראים כתאר החיות , כי החיה חסר לה הכח האלקי הנבדל , והכח בלתי אלקי יש בה יותר כמו שהוא ענץ כח מלכיות אלו , לכך ראה אותם דניאל בתאר ובצורת די חיות . וכאשר ראה מלכות מלך המשיח ראה אותו בתאר ובצורת אדם . כי אחר שראה המלכיות בצורת די חיות ראה מלכות ישראל בתאר ובצורת אדם כדכתיב : וארו עם ענני שמיא כבר אנש אתה ( דניאל ז יג , ( כי מלכות מלך המשיח יהיה אלקי לגמרי , ולפיכך קרא אותו "בר אנש . " אמנם כאשר ראה נבוכדנצר הרשע ארבע מלכיות , ראה אותו בתאר ובצלם האדם , וראה הוא צלמא ראשה די דהב טב חדוהי ודרעויה די כסף , מעויה וירכתה די נחש . שקוהי די פרזל , רגלוהי מנהון די פרזל ומנהון די חסף ( דניאל ב לב לג . ( כי אצל נבוכדנצר לא היה חסרון לאלו מלכיות , לכך ר...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים