מבוא

מבוא נר מצווה הוא עיון במשמעותו של חג החנוכה , חג האורים . החג הזה הוא חג בתר מקראי , שנמשך שמונה ימים , ונקבע בידי חכמינו , כדי לחוג את הניצחון הפלאי על הכובשים הסורים . אחרי חורבן בית ראשון בשנת 586 לפנה '' ס והגליית האוכלוסייה לבבל , התיר כורש לאנשי יהודה לשוב לארצם 538 ) לפנה"ס , ( ולחדש את חייהם הדתיים והלאומיים בחסות פקידיו . כעבור מאתיים שנה כבש את הארץ אלכסנדר מוקדון והיא נכללה בתחום ההשפעה היוונית . עם מותו של המצביא הדגול הזה 323 ) לפנה"ס ) ופירוק ממלכתו , שלטו ביהודה תחילה התלמיים 200-301 ) לפנה"ס ) שישבו בדרום ואחר כך הסלאוקים 140-200 ) לפנה"ס ) המושלים בצפון . על מנת לבסס את מרותם ולאחד את ממלכתם ניסו אלו גם אלו להפיץ את ההלניזם בארץ ולכפות עליה את מנהגי עכו"ם ופולחנם . וספרי התורה אשר מצאו שרפו באש בקרעם . ובכל אשר יימצא בידי איש ספר ברית וכל אשר יחפוץ בתורה דת המלך להמיתו . בתקפם עשו כן לישראל לנמצאים חודש בחודשו בערים . ובחמישה ועשרים לחודש הקריבו על הבמה אשר הייתה על המזבח . ואת הנשים אשר מלו את בניהן המיתו על פי הפקודה . ויתלו את העוללים בצוואריהן ואת-בני בתיהן ואת המ...  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים