תוכן העניינים

תוכן העניינים פתח דבר 1 בימים ההם ובזמן הזה מבוא 9 חלק אי : שעבוד מלכויות חזון דניאל 17 ארבע חיות ואדם אחד שורש המלכויות 22 עולם חסר , 22 הבריאה , 24 סדר הכרחי , 29 עקרון האחדות , 35 ארבע מלכויות , 37 ישראל אחד , 40 אחדות ורבוי 42 הסתערות המלכויות 52 הים והיבשה מושג העוצמה ואנושיות האדם 56 חלק בי : המלכויות ומהותן מלכות בבל 71 בבל או הרצון לעוצמה מלכות פרס ומדי 73 פרס או החמדנות לנכסים מלכות יוון 77 יוון או הסקרנות לדעת , 77 לכתוב התורה יוונית , 82 הערעור על הברית 84 מלכות רומי 101 המלכות הרביעית או תאוות ההרס , 102 ארבע שלוש ועוד אחד , 104 סמליות מינרלית וחייתית , 108  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים