יהי אור נר מצווה למהר"ל מפראג

בנימיו גרוס עם מבוא , פירוש והערות על חג החנוכה והיחס בין ישראל לעמים הוצאת ראובן מס בעי'מ ירושלים יהי אור / בנימין גרוס ! י אור על נר מצווה למהר"ל מפראג בממץ גרוס הוצאת ראובן מס בע"מ ירושלים תשנ"ו  אל הספר
הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים